331-999-0071

Russisk hybrid krigsførelse og frosne konflikter

Rusland, der anvender hybride krigsførelsestaktikker, angriber nabolande og europæiske lande for at opretholde frosne konflikter, der direkte involverer ikke-statslige aktører, separatistiske bevægelser og, indirekte, internationale aktører, herunder NATO- og EU-lande. Hybrid krigsførelse af Rusland består af en kombination af militære, teknologiske, økonomiske og informationsmæssige strategier til at igangsætte og opretholde frosne konflikter uden at eskalere til fuldskala krig. Strategien underminerer de berørte landes stabilitet og suverænitet, destabiliserer regional sikkerhed og udfordrer den eksisterende internationale orden, hvilket udgør en væsentlig trussel mod global fred og sikkerhed. Observatører har i stigende grad bemærket denne taktik efter den kolde krig, med betydelige eskalationer i det 21. århundrede, især i regioner som Østeuropa og Kaukasus. Rusland har til hensigt at genoprette sin indflydelse i det postsovjetiske rum, forhindre NATO og EU's ekspansion og skabe geopolitiske buffere ved at bevare indflydelsesområder gennem uløste konflikter. Rusland henretter gennem en kombination af skjult militær støtte, cyberoperationer, desinformationskampagner og udnyttelse af etniske og politiske opdelinger inden for målstater.

Hent

Angiv en gyldig e-mail-adresse for at få adgang til din download.

Blive ved... ×

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mere om vores målrettede modstandsanalyse, kognitiv krigsførelse og efterretningshandelstilbud.

Kontakt os i dag!