331-999-0071

STEMPLES Plus som en ramme til vurdering af cyberkapaciteter

STEMPLES Plus er en ramme, der bruges til at vurdere et lands cyberkapacitet. STEMPLES Plus står for sociale, tekniske, økonomiske, militære, politiske, juridiske, uddannelsesmæssige og sikkerhedsmæssige (interne) faktorer, hvor "Plus" henviser til yderligere faktorer såsom kultur, uddannelse og organisatoriske strukturer. Treadstone 71 bruger STEMPLES Plus-rammen til at vurdere et modstanderlands cyberkapacitet ud fra deres evne til at udføre forskellige cyberoperationer mod os.

Sociale faktorer: Evaluer de sociale faktorer, der påvirker et lands cyberkapacitet. Dette inkluderer niveauet af bevidsthed og digital færdighed blandt befolkningen, tilstedeværelsen af ​​dygtige cybersikkerhedsprofessionelle, offentlig opfattelse af cybersikkerhed og niveauet af samarbejde mellem regeringen, den private sektor og civilsamfundet om at håndtere cybertrusler.

Tekniske faktorer: Vurder de tekniske aspekter af et lands cyberkapacitet. Dette involverer evaluering af sofistikeringen af ​​landets teknologiske infrastruktur, tilgængeligheden af ​​avancerede cybersikkerhedsværktøjer og -teknologier, forsknings- og udviklingsindsatser inden for cybersikkerhed og ekspertiseniveauet inden for nye teknologier såsom kunstig intelligens, blockchain eller kvantecomputere.

Økonomiske faktorer: Undersøg de økonomiske faktorer, der bidrager til et lands cyberkapacitet. Evaluer investeringen i cybersikkerhedsforskning og -udvikling, tilstedeværelsen af ​​cybersikkerhedsrelaterede industrier og virksomheder, niveauet af cybersikkerhedsmodenhed i kritiske sektorer og den økonomiske indvirkning af cybertrusler på landets økonomi.

Militære faktorer: Evaluer de militære aspekter af et lands cyberkapacitet. Dette omfatter vurdering af tilstedeværelsen og kapaciteten af ​​dedikerede militære cyberenheder, integrationen af ​​cyberkapaciteter i militære strategier og doktriner, investeringsniveauet i cyberforsvar og angrebskapaciteter og landets cyberkrigsførelseskapaciteter.

Politiske faktorer: Analyser de politiske faktorer, der former et lands cyberkapaciteter. Dette involverer en vurdering af regeringens engagement i cybersikkerhed, eksistensen af ​​nationale cybersikkerhedsstrategier og -politikker, de juridiske rammer for cyberaktiviteter, internationalt samarbejde om cyberspørgsmål og landets diplomatiske holdning til cyberspørgsmål.

Juridiske faktorer: Undersøg de juridiske rammer, der styrer cyberaktiviteter i landet. Evaluer tilstrækkeligheden af ​​love og regler relateret til cybersikkerhed, databeskyttelse, privatliv, intellektuel ejendomsret og cyberkriminalitet. Vurder håndhævelsesmekanismer, juridiske procedurer og internationale juridiske forpligtelser i forbindelse med cyberaktiviteter.

Uddannelsesfaktorer: Overvej de uddannelsesmæssige aspekter af et lands cyberkapaciteter. Dette inkluderer vurdering af akademiske forpligtelser til cybersikkerhed, hybrid krigsførelse, kognitiv krigsførelse, indflydelsesoperationers cyberintelligens og kontraintelligens i forbindelse med udførelse af cyberoperationer, landets kommercielle miljø relateret til cyberkonferencer, informationsdeling, foreninger, etiske hackinggrupper og bevidsthed. 

  • Sikkerhedsfaktorer: Inkorporer sikkerhedsfaktorer for at vurdere landets overordnede sikkerhedsposition, herunder robustheden af ​​beskyttelse af kritisk infrastruktur, hændelsesreaktionskapaciteter, cybersikkerhedsuddannelse og -bevidsthedsprogrammer og modstandsdygtigheden af ​​landets cybersikkerhedsøkosystem.
  • Religion: Vurder religionens indflydelse på cybersikkerhedspraksis, politikker og holdninger i landet. Undersøg, hvordan religiøse overbevisninger og værdier kan påvirke opfattelsen af ​​cybersikkerhed, privatliv og brugen af ​​teknologi.
  • Demografi: Analyser de demografiske faktorer, der kan påvirke cyberkapaciteter, såsom størrelsen og mangfoldigheden af ​​befolkningen, niveauet af digitale færdigheder, tilgængeligheden af ​​dygtige cybersikkerhedsprofessionelle og den digitale kløft mellem forskellige demografiske grupper.
  • Socialpsykologi: Overvej socialpsykologiske faktorer, der kan påvirke cybersikkerhedspraksis, herunder tillid, sociale normer, gruppedynamik og individuel adfærd. Analyser, hvordan socialpsykologiske faktorer kan forme holdninger til cybersikkerhed, databeskyttelse og overholdelse af sikkerhedspraksis.
  • Strategiske faktorer: Evaluer de strategiske dimensioner af et lands cyberkapaciteter. Dette involverer at analysere landets langsigtede mål, prioriteter og investeringer i cybersikkerhed, dets cyberforsvarsposition, offensive kapaciteter og cyberefterretningskapaciteter. Vurder integrationen af ​​cyberkapaciteter i nationale sikkerhedsstrategier og tilpasningen af ​​cybermålsætninger med bredere geopolitiske interesser.

Derudover bruger vi "Plus"-faktorerne i STEMPLES Plus – kultur, uddannelse og organisationsstrukturer til at give yderligere indsigt i et lands cyberkapacitet. Disse faktorer hjælper med at vurdere de kulturelle holdninger til cybersikkerhed, tilstanden af ​​uddannelses- og træningsprogrammer for cybersikkerhed og de organisatoriske strukturer og samarbejder, der driver cybersikkerhedsinitiativer i landet.

Ved systematisk at analysere STEMPLES Plus-faktorerne kan du udførligt forstå et lands cyberkapaciteter, styrker og svagheder. Denne vurdering kan danne grundlag for politiske beslutninger, trusselsmodellering og udvikling af effektive cybersikkerhedsstrategier og modforanstaltninger.

Ved at inkorporere "Religion, Demografi og Socialpsykologi" i STEMPLES Plus-rammen kan du bedre forstå et lands cyberkapacitet og de kontekstuelle faktorer, der påvirker dem. Denne udvidede ramme hjælper med at indfange de samfundsmæssige og menneskelige aspekter, der spiller en rolle i cybersikkerhedspraksis, politikker og holdninger i et givet land.

 Copyright 2023 Treadstone 71 LLC

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mere om vores målrettede modstandsanalyse, kognitiv krigsførelse og efterretningshandelstilbud.

Kontakt os i dag!