331-999-0071

Intelligence Tradecraft og kognitiv krigsførelse

Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp

"Cybertrusler er mere sofistikerede og målrettede, og organisationer skal være på forkant for at beskytte deres aktiver, omdømme og tillid. Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp tilbyder en omfattende, praktisk og praktisk tilgang til indlejring af handlingsdygtig cyberintelligens på kernen i dine sikkerhedsoperationer. Du ønsker at investere i disse tjenester for at modne dine cybersikkerhedsforanstaltninger fra reaktive til proaktive, og udstyre dit team med ekspertise til at forudse og neutralisere trusler, før de bliver til virkelighed. Treadstone 71 bootcamp er ikke kun en træning program, men en væsentlig strategisk investering i at opbygge en robust, informeret og agil organisation, der er i stand til at modstå morgendagens cyberudfordringer."

Treadstone 71's Cyber ​​Intelligence Integration Workshops tilbyder en omfattende træningsløsning, der driver organisationer gennem en modenhedsmodel fra grundlæggende forståelse til avanceret anvendelse og integration af cyberintelligens. Vores metodiske tilgang, inspireret af militærets "crawl, walk, run"-metode, er omhyggeligt designet til at sikre en problemfri overgang på hvert trin af læringsprocessen.

Hvorfor har vi brug for disse tjenester?

Du har brug for disse tjenester, fordi de trusler, din organisation står over for, ikke er statiske; de er dynamiske, avancerede og stadig mere lumske. Defensive foranstaltninger og traditionel it-sikkerhed er ikke længere tilstrækkelige til at forsvare sig mod disse trusler. Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp skifter dit team fra at være reaktivt – at reagere på hændelser, efter de opstår – til at være proaktive med evnen til at forudse trusler og handle forebyggende. Investering i disse tjenester styrker din organisation med den strategiske fremsynethed af cyberintelligens, styrker dit forsvar og sikrer forretningskontinuitet i lyset af cybermodgang. Vores program handler ikke kun om at beskytte data; det handler om at bevare din konkurrencefordel, opretholde operationel integritet og opretholde dine forpligtelser over for interessenter, når cyberrisici kan underminere selve fundamentet for din virksomhed.

Kombineret med Treadstone 71 Cyber ​​Intelligence Capability Maturity Model

Crawlfase: Opbygning af fundamenter: Vi begynder med en vurdering før workshoppen, der måler organisationens cybersikkerhedsposition og intelligenskapacitet. En orientering introducerer deltagerne til cybertrussellandskabet og gør dem bekendt med de væsentlige værktøjer til cyberintelligens. Interaktive sessioner nedbryder cyberintelligens livscyklus og understreger betydningen af ​​at integrere denne indsigt i organisatoriske processer.

Walk Phase: Enhancing Skills Mellemstadiet af workshop-serien fokuserer på praktisk anvendelse. Deltagerne dykker ned i scenariebaserede øvelser ved at bruge bordøvelser til at navigere og anvende cyberintelligens til simulerede sikkerhedsprotokoller. Vi samarbejder med kunder om at etablere kommunikationskanaler og finjustere strømmen af ​​intelligens i organisationen. Workshops går nu over til et mere samarbejdende miljø, hvor rollespilsøvelser på tværs af afdelinger illustrerer de praktiske aspekter af cyberintelligens integration.

Run Phase: At opnå beherskelse I den avancerede fase anvender deltagerne deres færdigheder i komplekse simuleringer i realtid, konfrontation og imødegåelse af cybertrusler med intelligens-drevne strategier. Avancerede kommunikationsprotokoller sikrer hurtig spredning af intelligens, mens strategisk procesintegration cementerer cyberintelligens rolle i alle relevante organisatoriske processer. I denne sidste fase giver workshopperne en dyb forståelse af operationelle intelligensapplikationer, hvilket forstærker en adaptiv og responsiv sikkerhedsstilling.

Post-Workshop-strategi og evaluering Efter at have gennemført den intensive træning præsenterer vi organisationer for en detaljeret handlingsplan for at integrere cyberintelligens i deres daglige drift og beslutningsprocesser. Vi samarbejder med kunder om at planlægge regelmæssige opfølgningssessioner for at forfine disse integrationsstrategier og sikre, at de tilpasser sig det stadigt skiftende trussellandskab. Workshoppens succes evalueres gennem omfattende efterhandlingsrapporter og præstationsmålinger, der kvantificerer investeringsafkastet og den forbedrede sikkerhedsposition.

Sikring af handlingsrettede resultater Gennem hele workshopserien fokuserer vi på at omsætte cyberintelligensindsigt til konkrete sikkerhedshandlinger. Uanset om vi opdaterer firewalls som reaktion på en ny malwaretrussel eller træner personalet i at imødegå en sofistikeret phishing-kampagne, forbereder vi organisationer til at reagere med præcision og smidighed.

Treadstone 71's Cyber ​​Intelligence Integration Workshops forbedrer hurtigt dit program, der bevæbner organisationer med viden og evner til at omdanne efterretningsindsigt til effektive sikkerhedsforanstaltninger ved at adressere hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvordan. Vores workshops er mere end blot en lærerig oplevelse – de investerer i organisationens cybersikkerhedsfremtid.

Kontakt os for mere information

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mere om vores målrettede modstandsanalyse, kognitiv krigsførelse og efterretningshandelstilbud.

Kontakt os i dag!