331-999-0071

Intelligence Tradecraft og kognitiv krigsførelse

Hvad tilbyder Treadstone 71 til efterretningsorganisationer?

Treadstone 71 har specialiseret sig i cyber-efterretningstjenester, strategisk programudvikling og træning. Vores tilbud er omfattende og er et aktiv for militær efterretningstjeneste og statslige agenturer på forskellige måder:

Cyber ​​Intelligence Ekspertise

 1. Advanced OSINT Collection: Treadstone 71 udmærker sig ved at indsamle open source-intelligens fra overfladenettet og darknet-kilder. Advanced OSINT Collection er særligt fordelagtigt for bureauer, der ønsker at samle uklassificerede, men følsomme oplysninger om modstandere.
 2. Målrettet analyse: De tilbyder detaljeret analytisk rapportering af høj kvalitet, som er uvurderlig for at træffe databaserede beslutninger i en statslig indstilling.
 3. Trusseltilskrivning: Treadstone 71-funktionerne udvider til at identificere og tilskrive cybertrusler, hvilket giver en konkurrencefordel for agenturer, der står over for statslige eller ikke-statslige aktører.

Understøttelse på taktisk og strategisk niveau

 1. Handlingsbar efterretning: Levering af handlingsdygtig efterretning gør det muligt for militære og statslige organer at operere proaktivt i stedet for reaktivt, hvilket sparer ressourcer og øger effektiviteten.
 2. Multi-Stream Data Integration: Treadstone 71 er dygtig til at integrere data fra forskellige strømme, hvilket gør efterretninger omfattende og robust, kritisk for militære operationer og national sikkerhed.
 3. Interessentengagement: Vores tjenester omfatter arbejde med interne og eksterne interessenter som f.eks. retshåndhævelse og styrkelse af efterretningsrammen.

Færdigheds- og kapacitetsopbygning

 1. Træningsmoduler: Med træning i cyberintelligens livscyklus, onlinemålretning og andre relevante områder opkvalificerer Treadstone 71 eksisterende regeringspersonale.
 2. Strategisk planlægning: Treadstones 71 års erfaring med strategisk efterretningsplanlægning og programudvikling hjælper agenturer med at opbygge eller eftersyne efterretningsoperationer fra bunden.
 3. Styring og politikpåvirkning: Agenturer lærer bedste praksis for datastyring, hvilket er stadig vigtigere i betragtning af de store datasæt, som militære og statslige organisationer ofte administrerer.

Risikobegrænsning

 1. Tidsfølsomme operationer: Fokus på at levere rettidig efterretning reducerer sårbarhedsvinduet, hvilket er særligt vigtigt for nationale sikkerhedsoperationer.
 2. Omkostningseffektivitet: Brug af Treadstone 71's tjenester fører til mere effektiv drift, hvilket potentielt sparer millioner, der ellers bruges på at afbøde cybertrusler og -angreb.

Tilpasningsevne og fremtidssikring

 1. Innovation: De fokuserer på at udvikle innovative færdigheder og kapaciteter for at hjælpe militære og statslige agenturer med at være på forkant med modstandere i det hastigt udviklende cyberlandskab.
 2. Estimativ analyse: Flytning fra en reaktiv til en forudsagt holdning giver bureauer den fordel, de har brug for for at forhindre potentielle trusler.
 3. Traditionel Intelligence Fusion: De anvender traditionelt intelligenshåndværk og tilpasser dem til internettet, hvilket gør vores metoder mere holistiske.

Treadstone 71's tjenester er en omfattende løsning til militære og statslige agenturer, der ønsker at styrke klientens cyber-intelligenskapaciteter, øge interessenternes engagement og strømline operationel effektivitet.

Domænet for kognitiv krigsførelse

Kognitiv krigsførelse påvirker modstanderes tankeprocesser, følelser og beslutningsevner. Det er et felt i udvikling, der integrerer psykologiske operationer, cyberkapaciteter og andre former for informativ krigsførelse. Her er grunden til, at Treadstone 71's tjenester på dette område er langt ud over andre markedstilbud:

Multidisciplinær tilgang

 1. Holistisk integration: I modsætning til virksomheder, der udelukkende specialiserer sig i cyberkapaciteter eller psykologiske operationer, integrerer Treadstone 71s kognitive krigsførelsestjenester cyberintelligens, psykologiske strategier og indflydelsesoperationer. Denne tværfaglige tilgang sikrer en mere sammenhængende og effektiv strategi.
 2. Fusion af traditionelle og cyberteknikker: Ved at kombinere traditionelle intelligensmetoder med moderne cyberværktøjer giver de en fuldspektret løsning, der ofte mangler i andre markedstilbud.

Dybde i ekspertise

 1. Domænespecialister: I betragtning af vores specialisering i kognitiv krigsførelse, herunder desinformationskampagner og mediemanipulation, tilbyder Treadstone 71 ekspertise, der ikke almindeligvis findes hos andre udbydere.
 2. Banebrydende træning: Treadstone 71 træningsprogrammer er robuste, og dækker vejledningen, etiske implikationer og psykologiske principper, der ligger til grund for kognitive krigsførelsesstrategier.

Tilpasning og skalerbarhed

 1. Adaptive løsninger: Treadstone 71-tjenester er ikke one-size-fits-alle, men tilpasset til kundens specifikke behov og operationelle omfang, som er særligt nyttige til nuancerede militær- og efterretningsoperationer.
 2. Ressourcefleksibilitet: Evnen til at skalere løsninger gør dem til egnede partnere til store statslige operationer og mindre, mere agile opgaver.

Hastighed og lydhørhed

 1. Hurtig kapacitetsopbygning: Fokus på hurtigt at opbygge effektive og effektive efterretningskapaciteter giver agenturer et tiltrængt forspring i det hurtige domæne af kognitiv krigsførelse.
 2. Tidskritiske operationer: I et domæne, hvor realtidsintelligens og hurtig beslutningstagning er afgørende, adskiller vægten på rettidig levering dem.

Troværdighed og samarbejde

 1. Interessentengagement: Treadstone 71-strategien involverer ofte tæt arbejde med interne og eksterne interessenter, herunder retshåndhævelse og andre agenturer, for at sikre en omfattende tilgang.
 2. Handlingsdygtig intelligens: Vores output er ikke kun akademisk, men designet til at være handlingsdygtigt, hvilket øger kundernes troværdighed og anvendelighed.

Fremtidsorienteret

 1. Innovative teknikker: Treadstone 71's forpligtelse til innovation sikrer, at kunder altid er foran modstandere i et felt i hastig udvikling.
 2. Prognoseanalyse: Vores muligheder strækker sig ud over nuværende operationer til estimerende analyser, der forbereder organisationer på fremtidige trusler.

Treadstone 71 adskiller sig som markedsleder inden for dette indviklede og højt specialiserede felt ved at tilbyde en omfattende, tilpasningsdygtig og fremtidsorienteret pakke af tjenester inden for kognitiv krigsførelse.

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mere om vores målrettede modstandsanalyse, kognitiv krigsførelse og efterretningshandelstilbud.

Kontakt os i dag!