331-999-0071

Intelligence Tradecraft og kognitiv krigsførelse

Hvorfor er vi ligeglade?

De interessenter, som er dybt interesserede i implementeringen af ​​disse tjenester, spænder over hele din organisation og videre:

Dine kunder: De stoler på dig med deres data og stoler på dine tjenester. Effektiv integration af cyberintelligens beskytter direkte deres interesser og bevarer deres tillid til dit brand.

Dine medarbejdere: Et sikkert arbejdsmiljø er altafgørende. Disse tjenester sikrer, at de fungerer i et netværk, der er sikret mod indtrængen, beskytter deres arbejde og personlige oplysninger.

Dit lederteam: Med den indsigt, som disse tjenester giver, kan de træffe informerede beslutninger, styre virksomheden væk fra potentielle cyber-fælder og undgå dyre brud, der kan skade virksomhedens omdømme og økonomiske status.

Dine aktionærer og investorer: De forventer det bedst mulige investeringsafkast, og det inkluderer minimering af risiko. Proaktivt cyberforsvar kan forhindre økonomiske tab på grund af cyberhændelser og sikre deres investeringer.

Regulerende organer: Overholdelse af databeskyttelseslove og industribestemmelser er ikke til forhandling. Disse tjenester hjælper med at opretholde overholdelse og undgå juridiske konsekvenser og bøder.

Dine it- og sikkerhedsteams: De får avancerede færdigheder og værktøjer til at bekæmpe cybertrusler mere effektivt, hvilket reducerer stress og skader ved at håndtere brud, efter de er opstået.

Dine konkurrenter: De bekymrer sig, fordi enhver mangel på handling fra din side kan være en konkurrencefordel for dem. Stærkt cyberforsvar er en markedsdifferentierende faktor i nutidens digitale økonomi.

Så det handler ikke kun om, om du gider at gøre dette; det handler om at erkende, at den sikkerhedsposition, du indtager, påvirker alle facetter af din organisation og dens økosystem. "Så hvad" handler om at anerkende de kaskadevirkninger af cybertrusler og den afgørende rolle, som strategisk cyberintelligens spiller for at afbøde disse trusler. Det handler om due diligence over for din virksomhed, dine medarbejdere og dine interessenter.

Vi har det fint og har IKKE brug for dette servicetilbud fra Treadstone 71

 

At vælge ikke at bruge Treadstone 71's tjenester betyder ikke nødvendigvis, at din organisation vil stå over for umiddelbare eller alvorlige konsekvenser. Mange organisationer håndterer deres cybersikkerhedsbehov med interne ressourcer eller alternative løsninger. Men de specialiserede trænings- og integrationsteknikker, der tilbydes af Treadstone 71, er designet til at forbedre dit teams evner til at forudse, opdage og reagere på cybertrusler.

At gå glip af disse tjenester kan betyde, at man går glip af muligheder for at:

 • Uddyb din cyberintelligens skarpsindighed: Treadstone 71's ekspertise kan højne dit teams forståelse og anvendelse af cyberintelligens, hvilket potentielt efterlader huller i din forsvarsstrategi.
 • Vær på forkant med trusler: Uden den avancerede træning og de værktøjer, som Treadstone 71 tilbyder, er din organisation måske ikke så parat til proaktivt at identificere og imødegå sofistikerede cybertrusler.
 • Optimer din sikkerhedsstilling: Treadstone 71s tjenester sigter mod at strømline og integrere cyberintelligens i din organisations eksisterende processer, hvilket kan være mere udfordrende at opnå på samme niveau internt.
 • Minimer risiko: De specialiserede tjenester giver mulighed for betydeligt at reducere risikoen og virkningen af ​​cyberhændelser, som kunne være dyrere at afbøde uden sådanne proaktive foranstaltninger.
 • Overhold reglerne: Efterhånden som cyberreglerne bliver strengere, kan den avancerede træning og de metoder, der leveres af Treadstone 71, hjælpe med at sikre, at din organisation forbliver compliant og undgår potentielle bøder og juridiske udfordringer.

I bund og grund, selvom du kan fungere effektivt uden Treadstone 71's tjenester, kan partnerskab med dem give en betydelig strategisk fordel i et miljø, hvor cybertrusler konstant udvikler sig og bliver mere komplekse.

 

Detaljeret forbedring af Cyber ​​Intelligence Integration Workshops

Specifikke mål med workshops Treadstone 71's Cyber ​​Intelligence Integration Workshops fordyber deltagerne i at integrere cyberintelligens i deres operationelle struktur. Det strukturerede læseplan har til formål at identificere cybertrusler, der er relevante for organisationens branche, integrere cybertrusselintelligens med eksisterende sikkerhedsforanstaltninger, udvikle hurtige formidlingsprocesser for den seneste efterretninger og etablere en lydhør sikkerhedsposition for at tilpasse sig trusler under udvikling.

Skræddersyet udvælgelse af spillesteder Kunder vælger de mest befordrende steder for intensiv læring og samarbejde. Workshops på stedet finder sted i organisationens sikre miljø, ved hjælp af velkendt infrastruktur til at anvende efterretningspraksis for cybertrusler. Workshops på Treadstone 71 træningscentre giver en neutral, kontrolleret indstilling med avancerede værktøjer og simuleringer. Sikre virtuelle miljøer henvender sig til eksterne teams, hvilket sikrer en interaktiv læringsoplevelse med robuste sikkerhedsprotokoller.

Planlægning for Optimal Engagement Workshop tidsplaner stemmer overens med organisationens prioriteter, planlagt omkring tilgængeligheden af ​​kritisk personale for at sikre maksimal deltagelse og engagement. Afhængigt af behov varierer varigheden af ​​workshops fra en enkelt dag til en hel uge, med yderligere opfølgningssessioner for at styrke læring og imødekomme nye intelligensresultater.

Dog er muligheden for en-dags workshop designet som en intensiv introduktion for teams til kernebegreberne cyberintelligens, trusselslandskaber og vigtigheden af ​​at integrere denne intelligens i sikkerhedsoperationer. Den fungerer som en koncentreret primer, der sætter scenen for et dybere, mere vedvarende engagement på følgende måder:

 • Vurdering og bevidsthed: En en-dags workshop kan effektivt vurdere den aktuelle tilstand af din cyberintelligens praksis og øge bevidstheden om potentielle huller og muligheder for forbedring.
 • Fokuseret træning: For organisationer med tidsbegrænsninger kan en enkelt dag dedikeret til de mest kritiske aspekter af cyberintelligens – såsom at identificere de mest presserende trusler – give værdifuld indsigt og tjene som en katalysator for forandring.
 • Strategisk overblik: Ledere og beslutningstagere kan drage fordel af et overblik på højt niveau over de strategiske fordele ved cyberintelligensintegration, der hjælper med at vejlede fremtidige investeringer i sikkerhed.
 • Grundlag for videreuddannelse: En endags workshop kan lægge grunden til igangværende træningsprogrammer og fungere som et springbræt til mere omfattende sessioner eller kontinuerlige læringsveje.

Den ugelange workshop og efterfølgende opfølgningssessioner er der, hvor den virkelige transformation sker. Disse udvidede sessioner giver mulighed for et dybt dyk ned i emnet med rigelig tid til praktiske øvelser, scenariebaseret læring og detaljeret integrationsplanlægning.

Selvom en enkelt dag måske ikke medfører omfattende mestring, fungerer den som et strategisk indgangspunkt, der tilpasser teamet og forbereder organisationen til det mere omfattende trænings- og integrationsarbejde, der følger. Det er begyndelsen på en rejse mod en robust cyberintelligens holdning.

 

Integration som et strategisk imperativ Workshopsene understreger det strategiske imperativ af cybertrusselintelligens integration, bemyndigelse af organisationer til proaktivt at identificere og reagere på trusler, fremme en cybersikkerhedsbevidst kultur og overgang fra reaktive sikkerhedsforanstaltninger til en strategisk, efterretningsdrevet tilgang.

Trin-for-trin Workshop-udførelse

Vurdering før workshop Grundopbygningsfasen, eller "crawl", starter med en orientering om cyberlandskab, værktøjsbekendtgørelse og en indledende vurdering for at måle organisationens cybersikkerhedsposition og intelligenskapacitet. Facilitatorer tilpasser derefter workshopmaterialer baseret på disse indledende resultater.

Begyndende moduler Deltagerne introduceres til cyberintelligens livscyklus i teorien, engagerer sig i fundamental scenarieanalyse og kortlægger aktuelle organisatoriske processer for intelligensintegration.

Udvikling af færdigheder "walk"-fasen forbedrer den praktiske anvendelse af cyberintelligens-integration. Deltagerne deltager i scenariebaserede øvelser, etablerer primære kommunikationskanaler til efterretningsformidling og forfiner cyberintelligens integration med organisatoriske processer gennem praktiske øvelser.

Workshopmoduler Facilitatorer udfører praktisk træning med cyberintelligensværktøjer, integrerer dem med eksisterende SIEM-systemer og simulerer komplekse trusselsscenarier, der kræver afdelingssamarbejde. De indfører også mekanismer til rapportering og handling vedrørende cyber-efterretninger.

Mestring af integration "Kør"-fasen fokuserer på problemfri og proaktiv cyberintelligensintegration. Deltagerne engagerer sig i levende, komplekse cyberangrebssimuleringer og anvender efterretningsindsigt til at forsvare organisationen. De etablerer holistiske kommunikationskanaler til effektiv spredning af efterretninger og afslutter den strategiske procesintegration.

Post-Workshop Development Efter workshoppen implementerer deltagerne en detaljeret cyberintelligens integrationsplan inden for organisationens operationer og opsætter regelmæssige tidsplaner for avanceret træning og opdateringer af cyberintelligensprocesserne.

Resultatbeherskelse Effektiviteten af ​​integrationen måles ved hjælp af sofistikerede målinger og KPI'er, og en robust ramme er implementeret for efterhandlingsgennemgange for at evaluere effektiviteten og ROI af cyberintelligens-integrationen.

Ved metodisk at gå gennem "crawl, walk, run"-faserne løfter workshopperne systematisk en organisations evne til at forudse, opdage og imødegå cybertrusler effektivt. Denne træning sikrer, at deltagerne får selvtillid og kompetence på hvert trin, før de går videre til det næste, hvilket kulminerer i en robust og intelligent cybersikkerhedsposition.

For at komme i gang med Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp er det første skridt at kontakte Treadstone 71 for at udtrykke din interesse og diskutere din organisations specifikke behov. Sådan kan du starte processen:

 1. Kontakt Treadstone 71: Nå ud via deres officielle kontaktkanaler – uanset om det er via deres hjemmeside, e-mail eller telefon. Giv et kort overblik over din organisation og din interesse for bootcampen.
 2. Konsultation: Planlæg en indledende konsultation. Treadstone 71 vil sandsynligvis gerne forstå din organisations nuværende cyberintelligens-stilling, dine mål og eventuelle specifikke udfordringer, du står over for.
 3. Tilpasning: Baseret på de indledende diskussioner vil Treadstone 71 skræddersy bootcampen, så den stemmer overens med din organisations unikke krav og mål. Dette vil omfatte beslutning om workshoppens varighed, dybden af ​​indholdet og planlægning, der passer til dit teams tilgængelighed.
 4. Pre-Workshop Assessment: Før workshoppen vil Treadstone 71 gennemføre en grundig vurdering, som kan involvere undersøgelser, interviews og en gennemgang af dine nuværende cyberintelligensprocesser.
 5. Planlægning: Beslut dig for en dato, der fungerer for din organisation og for Treadstone 71's facilitatorer. Workshops er typisk planlagt et par uger til et par måneder i forvejen for at give mulighed for tilstrækkelig forberedelse.
 6. Valg af sted: Vælg et passende sted for workshoppen – uanset om det er på stedet i din organisation, på et Treadstone 71-anlæg eller i sikre virtuelle omgivelser.
 7. Forberedelse: Sørg for, at dit team forbereder sig til bootcampen ved at udføre alle opgaver før workshoppen, der er tildelt af Treadstone 71, såsom at gøre sig bekendt med præ-læsningsmaterialer eller indledende værktøjer.
 8. Engagement: Engager dig fuldt ud i værkstedet. Tilskynd dit team til at deltage aktivt i alle øvelser og diskussioner for at maksimere fordelene ved programmet.

Når du har gennemgået disse trin, er du godt på vej til at forbedre din organisations cyberforsvarskapaciteter. Gør dig klar til at dykke ned i en omfattende læringsoplevelse, der vil styrke dit team og styrke din organisations cyberresiliens. Lad os virkelig blive rocket!

 

Kontakt Treastone 71

Kontakt Treadstone 71 i dag. Lær mere om vores målrettede modstandsanalyse, kognitiv krigsførelse og efterretningshandelstilbud.

Kontakt os i dag!